Welkom bij Woondepot!

Mijn winkelwagen

(0) artikelen

Gratis verzending vanaf €50.- (NL)Gratis verzenden vanaf €50.- (NL)
Bezorging tot aan de deurBezorging in heel Europa!     
Veilig betalen met iDEALVeilig betalen met iDEAL     
Een groot assortimentEen groot assortiment     
Veilig kopen1 - 3 jaar garantie     

Privacy Policy

Algemeen
WOONDEPOT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht.


WOONDEPOT verkoopt uw gegevens niet.


Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht voor commerciële doeleinden. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze producten/diensten te kunnen leveren.
Als u een bestelling plaatst bij WOONDEPOT, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling in behandeling te kunnen nemen en om u te kunnen informeren over het verloop ervan. U kunt zich vrijblijvend aanmelden voor onze nieuwsbrief en andere diensten om zo op de hoogte te blijven van onze ontwikkelingen en aanbiedingen. Ook om het winkelen bij WOONDEPOT zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Deze gegevens kunnen we met uw toestemming gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de website en om u gericht speciale aanbiedingen en acties te doen toekomen. Wilt u dit niet meer, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@kickcollection.nl.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig (SSL beveiligd)
WOONDEPOT waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Alle pagina's waar persoonsgegevens gevraagd worden, zijn beveiligd middels het SSL certificaat.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoeken van onze webshop door de browser opgeslagen wordt op uw computer. Cookie(s) worden geplaatst om onze dienstverlening verder te optimaliseren en het winkelwagen proces goed te kunnen afhandelen. Tevens kunnen er cookies geplaatst worden door affiliates voor het tracken van salesgegevens. U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u een melding ontvangt wanneer er een cookie geplaatst wordt.

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben over de Privacy Policy van WOONDEPOT, dan kunt u een e-mail sturen naar info@kickcollection.nl. Onze klantenservice helpt u graag verder, ook als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Indien er een wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u die op deze pagina.

 

 

Privacy verklaring


WOONDEPOT., gevestigd aan Twijnstraweg 17 2941 BW te Lekkerkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.woondepot.nl
Twijnstraweg 17 
2941 BW Lekkerkerk 
+31(0)180-660999

 

Johan Lever is de Functionaris Gegevensbescherming van WOONDEPOT. Hij is te bereiken via info@kickcollection.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

WOONDEPOT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze   

  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kickcollection.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WOONDEPOT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

  voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- WOONDEPOT analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te

  verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- WOONDEPOT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

WOONDEPOT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WOONDEPOT) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WOONDEPOT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn voor het bewaren van persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden

WOONDEPOT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WOONDEPOT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WOONDEPOT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door stoelenbank.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kickcollection.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . WOONDEPOT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WOONDEPOT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kickcollection.nl.

Copyright © 2018 WOONDEPOT.nl